Yrityssaneeraus

Hakeminen

Yrityssaneeraushakemuksen voi käräjäoikeudelle jättää osakeyhtiö, avoin yhtiö, yksityinen elinkeinon harjoittaja (T:mi toiminimi), kommandiittiyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö sekä taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys. Yrityssaneeraukseen voidaan hakeutua, mikäli velallinen ei pysty suoriutumaan veloistaan eräpäivinä. Hakemus tehdään tuomioistuimeen ja hakijana voi toimia velallinen tai velkoja. Yrityssaneeraushakemus voidaan tehdä, vaikka velkoja hakee tai on hakenut velallista konkurssiin. Tuomioistuin voi keskeyttää konkurssihakemuksen käsittelyn sekä ulosoton väliaikaisesti määräämällä velalliselle väliaikaisen toimenpidekiellon. Yrityssaneeraukseen ei voi enää hakeutua, mikäli velallinen on jo konkurssissa.

Saneeraushakemuksen tulee sisältää yhtiön tarkat taustatiedot, omistussuhteet, tilinpäätös, tuore välitilinpäätös, luettelo veloista ja varoista sekä tilintarkastajan lausunto maksukyvystä.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, mikäli siihen suostuu vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä veloista. Vaikka kaikki velkojat vastustaisivat saneerauksen aloitusta, on mahdollisuus silti olemassa. Tässä tilanteessa saneerauksen aloittamiselle yhtiösi kohdalla pitää olla hyvät perusteet. Mikäli kaikki edellytykset täyttyvät, tuomioistuin määrää yrityksen saneeraukseen. Hyväksytyssä saneerausohjelmassa velkojen takaisinmaksulle on luotu maksuohjelma ja velkojen kokonaismäärää saatetaan leikata. Saneerausmenettelyn käynnistyttyä, yritys saa takaisin mahdollisesti menettämänsä epr-otteen, sekä lakisääteisiin todistuksiin kuten verovelka, tyel saadaan merkintä tehdystä maksusopimuksesta. Yrityssaneerauksesta tulee velalliselle merkintä kaupparekisteriin sekä luottotietoihin. Muuhun liiketoimintaan saneeraus ei vaikuta mitenkään.

Yrityssaneeraus päättyy viimeistään siinä vaiheessa, kun maksuohjelman mukaiset maksut on suoritettu. Mikäli yrityssaneerauksen aikana velallinen ei pysy maksuohjelmassa, niin yrityssaneeraus voidaan keskeyttää. Yrityssaneeraus voidaan keskeyttää myös hakijan pyynnöstä.

Teemme kaikki edellä mainitut toimenpiteet puolestasi, mukaanlukien tilintarkastajan lausunnon. Mahdollisuus on siis vielä olemassa konkurssin sijaan. Pelkkä hakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen tuo sinulle lisää miettimis- ja järjestelyaikaa (1-8kk). Älä vaivu epätoivoon, vaan ota yhteyttä ajoissa.

Yksinkertaistettu saneerausmenettely (Pienyritykset)

Yksinkertaistettu saneerausmenettely on mahdollista, jos kukaan velkojista ei ole tehnyt esitystä selvittäjän määräämisestä (saneerauksenvalvojasta). Vaikka selvittäjän määräämistä olisi vaadittu, tuomioistuin voi jättää selvittäjän määräämättä jos on erityisiä syitä katsoa ettei selvittäjän määrääminen ole tarpeellista. YSL 90§.

Tuomioistuimen päädyttyä yksinkertaistetttuun saneerausmenettelyyn, yhtiö voi neuvotella päävelkojiensa kanssa saneerausohjelmasta ja jos yhteisymmärrys syntyy, viedä saneerausohjelma oikeuteen vahvistettavaksi. Tämä on vaihtoehto, joka sopii erityisen hyvin mikroyrityksille, siis sellaisille yrityksille, joilla normaalin saneerausmenettelyn kustannukset nousevat liian suuriksi.

Pyydä tarjous!

Puh: +358(0)400-997 050