Yrityssaneeraus

Yri­tys­sa­nee­raus on ta­lou­del­li­sis­sa vai­keuk­sis­sa ole­van yri­tys­toi­min­nan tervehdyttämiseksi.

Hakeminen

Yrityssaneeraushakemuksen voi käräjäoikeudelle jättää osakeyhtiö, avoin yhtiö, yksityinen elinkeinon harjoittaja (T:mi toiminimi), kommandiittiyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö sekä taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys. Yrityssaneeraukseen voidaan hakeutua, mikäli velallinen ei pysty suoriutumaan veloistaan eräpäivinä. Hakemus tehdään tuomioistuimeen ja hakijana voi toimia velallinen tai velkoja. Hakemus voidaan tehdä, vaikka velkoja hakee tai on hakenut velallista konkurssiin. Yrityssaneeraushakemusta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista laittaa vireille pelkästään konkurssihakemuksen viivyttämiseksi. Tuomioistuin voi keskeyttää konkurssihakemuksen käsittelyn sekä ulosoton väliaikaisesti määräämällä velalliselle väliaikaisen toimenpidekiellon. Yrityssaneeraukseen ei voi enää hakeutua, mikäli velallinen on jo asetettu konkurssiin.

Saneeraushakemuksen tulee sisältää yhtiön tarkat taustatiedot, omistussuhteet, tilinpäätös, tuore välitilinpäätös, luettelo veloista ja varoista sekä tilintarkastajan lausunto maksukyvystä. Edellä mainittu tilintarkastajan lausunto sisältyy yrityssaneerauspakettiimme.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, mikäli siihen suostuu vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä veloista. Vaikka kaikki velkojat vastustaisivat saneerauksen aloitusta, on mahdollisuus silti olemassa. Tässä tilanteessa saneerauksen aloittamiselle yhtiösi kohdalla pitää olla hyvät perusteet. Mikäli kaikki edellytykset täyttyvät, tuomioistuin määrää yrityssaneeraus menettelyn aloitettavaksi velkojien vastustuksista huolimatta. Hyväksytyssä saneerausohjelmassa velkojen takaisinmaksulle on luotu maksuohjelma ja velkojen kokonaismäärää saatetaan leikata. Saneerausmenettelyn käynnistyttyä, yritys saa takaisin mahdollisesti menettämänsä epr-otteen, sekä lakisääteisiin todistuksiin kuten verovelka, tyel saadaan merkintä tehdystä maksusopimuksesta. Yrityssaneerauksesta tulee velalliselle merkintä kaupparekisteriin sekä yrityksenluottotietoihin ja toiminimiyrittäjällä myös henkilöluottotietoihin. Muuten yritystoimintaa voidaan jatkaa normaalisti.

Yrityssaneeraus päättyy viimeistään siinä vaiheessa, kun maksuohjelman mukaiset maksut on suoritettu. Mikäli saneerauksen aikana velallinen ei pysy maksuohjelmassa, yrityssaneeraus voidaan keskeyttää tai se voidaan keskeyttää myös hakijan pyynnöstä.

Teemme kaikki yrityssaneeraushakemus prosessiin liittyvät toimenpiteet puolestasi, mukaan lukien hankimme myös saneeraushakemuksen liitteeksi vaadittavan tilintarkastajan lausunnon. Mahdollisuus on siis vielä olemassa konkurssin sijaan. Pelkkä hakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen tuo sinulle lisää miettimis- ja järjestelyaikaa taloudenvakauttamiseen (1-8kk).

Älä vaivu epätoivoon, vaan ota yhteyttä ajoissa.

Yksinkertaistettu saneerausmenettely (Pienyritykset)

Yksinkertaistettu saneerausmenettely on mahdollista, jos kukaan velkojista ei ole tehnyt esitystä selvittäjän määräämisestä (saneerauksenvalvojasta). Vaikka selvittäjän määräämistä olisi vaadittu, tuomioistuin voi jättää selvittäjän määräämättä jos on erityisiä syitä katsoa ettei selvittäjän määrääminen ole tarpeellista. YSL 90§.

Tuomioistuimen päädyttyä yksinkertaistettuun saneerausmenettelyyn, yhtiö voi neuvotella päävelkojiensa kanssa saneerausohjelmasta ja jos yhteisymmärrys syntyy, toimitetaan saneerausohjelma oikeuteen vahvistettavaksi. Tämä on vaihtoehto, joka sopii erityisen hyvin mikroyrityksille. Tämä on tarkoitettu sellaisille yrityksille, joilla normaalin saneerausmenettelyn kustannukset nousevat liian suuriksi.

Pyydä tarjous!

Yrityssaneeraus luotettavasti osaavien ammattilaisten toimesta.

Puh: +358 400 997 050
info@cscoy.fi