Terve ja kannattava yritys

Yrityksen toimintaedellytysten turvaamisen tavoitteena on terve ja elinkelpoinen yritys. Tärkein toimintaedellytys on kannattavuus, joka ylläpitää yrityksen maksuvalmiutta ja varallisuutta. Kannattavan yrityksen toiminta perustuu suurimmaksi osaksi yrityksen omaan tulorahoitukseen. Yrityksen on helpompi toimia kannattavana, kun sen maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat kunnossa.

Yritystalouden vakautus ja sen mahdollisuudet

Seuraavilla sivuilla käydään läpi yritystalouden vakautusta, jonka vaihtoehtoja ovat yrityssaneeraus, kevennetty yrityssaneeraus ja sopimusjärjestely. Vakautus on tervehdyttämistoimenpiteistä vaativin, mutta sen avulla yritys pystyy saamaan taloutensa vahvalle perustalle. Käymme läpi yrityksen mahdollisuuksia torjua ulosoton uhka ja konkurssi sekä yrityksen saama saneeraushyötyä yritystalouden vakautuksessa. Lisäksi tutustumme rahoitukseen ja verovelkoihin vakautuksessa.