Konkurssin torjuminen

Konkurssissa yrityksen toiminta puretaan ja ajetaan alas. Yrityksen konkurssia edeltää yleensä talouden kriisi, jonka seurauksena yritys menettää toimintaedellytyksensä.

Konkurssiuhan alla olevan yrityksen tilanne tulee selvittää nopeasti vakautukseen erikoistuneen asiantuntijan tekemässä kartoituksessa. Yritys voidaan mahdollisesti tervehdyttää ja konkurssi kaikkine negatiivisine vaikutuksineen välttää.

Konkurssista aiheutuu paljon haittaa ja vaikeuksia yrittäjälle, työntekijöille, velkojille, takaajille ja muille sidosryhmille. Vielä vakautettavissa olevalle yritystoiminalle konkurssin suurimpana negatiivisena ominaisuutena pidetään sen lopullista, tuhoavaa vaikutusta.

Konkurssin yhteydessä omaisuudesta ei enää saada sitä arvoa, kuin yritystoiminnan vielä ollessa käynnissä. Tästä seuraa luottotappioita velkojille sekä takaajille siirtyneitä maksuvelvoitteita. Yrittäjän voi olla myös vaikeaa konkurssin jälkeen jatkaa uuden yrityksensä kanssa. Rahoituksen saanti yleensä vaikeutuu. Uusi yritys voi joutua myös maksamaan yrittäjän konkurssiin menneen yrityksen jälkeen jääneitä velkoja kohonneina hintoina esimerkiksi tavarantoimittajille.

Tarpeettoman konkurssin välttäminen on yrityksen, yrittäjän, velkojien, takaajien ja muiden sidosryhmien kannalta yleensä ensisijaisin vaihtoehto.