Rahoitus vakautuksessa

Velkakierre on katkaistavissa vakautuksen avulla. Velkakierteestä puhutaan, kun yritys joutuu ottamaan uutta velkaa vanhojen, erääntyneiden velkojen maksua varten. Vakautuksessa yrityksen käyttöön voi jäädä esim. seuraavan vuoden liikevaihto. Tällöin yritys pystyy suoriutumaan paremmin uusista maksuistaan.

Yrityksen rahoitus on järjestettävissä myös talouskriisin aikana! Asiantuntijamme kertovat vakautusmenettelyn aikaisesta rahoituksesta ja siihen liittyvästä rahoittajan suojasta.