Saneeraus­hyöty

Maksuhäiriö osoittaa yleensä, että yrityksen talous ei ole kunnossa. Hoitamaton tilanne johtaa nopeasti kalliiseen kierteeseen. Silloin osa tuloista menetetään erilaisina viivästyskorkoina, veron korotuksina, ulosottomaksuina ja muina kuluina. Taloudellisen menetyksen lisäksi, erilaiset perintätoimet haittaavat yrityksen päivittäistä toimintaa.

Maksuhäiriö kertoo yritystalouden vakautustarpeesta. Vakautus tuo yritykselle taloudellista hyötyä, sillä vakautuksen ansiosta erilaiset viivästys- ja perimiskulut saadaan lakkaamaan. Yrityksen hyväksi voidaan lukea myös maksuohjelman korottomuudesta ja mahdollisesta verojen leikkauksesta syntyvä säästö.

Ota yhteyttä ja kysy lisää taloudellisesta kokonaishyödystä, jonka vakautus tuo yrityksellesi!