Pysäytä ulosoton uhka ajoissa! Toimi nopeasti!

Kun yritys joutuu jatkuvasti lykkäämään laskujen maksua alkuperäisestä eräpäivästä tai kun maksujen ohella maksetaan jatkuvasti viivästyskorkoja, veron korotuksia ja muita perimiskuluja, yrityksen maksuvalmius ei ole enää kunnossa. Kun yritys ei enää suoriudu velvoitteistaan, voivat velkojat hakea ulosottoperusteen eli velkomustuomion perinnälleen.

Tyypillisimpiä perimistoimia ovat ulosotto, esineiden takaisinotto ja konkurssiuhkaiset maksukehotukset. Jotta ne voidaan estää, tulee toimia nopeasti. Yritystoiminnan vakautuksen avulla voidaan ulosmittaus usein virallisesti estää. Vakautus rauhoittaa ulosmittausuhan sekä esineiden takaisinottouhan. Vakautuksen rauhoitusaikana ei tilitetä ulosottomaksuja tai tehdä esineiden takaisinottoa.