Velkasaneeraus

Velkasaneeraus sekä muut erilaiset velkajärjestelyt ovat osa yrityssaneerausta. Velkasaneeraus on uusi mahdollisuus yrityksesi taloudelle, velkojen pääomia voidaan leikata ts. saneerata. Sen tarkoituksena on poistaa yrityksen ylivelkaisuutta sekä lyhentää saneerausohjelmaa. Näin varmistetaan yrityksen mahdollisuus suoriutua myöhemmin alkavasta maksuohjelmasta. Velkasaneeraus osana yrityssaneerausta parantaa yrityksen vakavaraisuutta, jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa niin on hyvä hakeutua velkasaneeraukseen.

Yrityksen kohdatessa vakavia taloudellisia ongelmia tai ajautuessa maksukyvyttömäksi, on velkasaneeraukseen hakeutuminen varteenotettava vaihtoehto. Saneerauksen turvin saadaan yleensä apua velkojen uudelleenjärjestelyyn, niiden vähentämiseen, ja sitä kautta liiketoiminnan tervehdyttämiseen ylipäänsä. Velkasaneeraukseen voivat hakeutua kaikki yritysmuodot. Velkasaneeraus ei käynnisty ilman hakemuksen tekemistä käräjäoikeudelle. Velkojan tai velallisyrityksen tuomioistuimella toimitetun hakemuksen jälkeen, aloitetaan hakemuksen käsittely sekä niin sanottu aloittamisharkinta.

Velkasaneeraus ammattilaisten toimesta.