Verovelat vakautuksessa

Yrityksen ennakkoperintärekisterimerkinnän voimassaolo pystytään turvamaan vakautuksen ansiosta, vaikka yrityksellä olisi erääntyneitä verovelkoja. Yritys voidaan myös merkitä takaisin ennakkoperintärekisteriin vakautuksen yhteydessä, erääntyneistä veroveloista huolimatta. Lisäksi joidenkin luvanvaraisten toimialojen erityisluvat (mm. liikenneluvat, anniskeluluvat sekä muut viranomaisluvat) voidaan turvata vakautuksen yhteydessä.

Verovelat voidaan muuttaa korottomiksi ja verovelkoihin liittyvät viivästys- ja perimiskulujen kertyminen saada lakkaamaan. Vakauttamattomana verovelat syövät yrityksen maksuvalmiutta.