Yritystalouden vakautus
– tavoitteena terve yritys

Yritystalouden vakautuksen tavoitteena on taloudeltaan terve yritys ja yrityksen toiminnan jatkon turvaaminen. Tällainen tilanne voi tulla eteen, kun yrityksen kyky suoriutua nykyisistä ja tulevista taloudellisista velvoitteista on uhattuna.

Yritystalouden vakautuksen vaihtoehdot

  • Sopimusjärjestely
  • Kevennetty yrityssaneeraus
  • Normaali yrityssaneeraus

Vakautuksen tavoitteena on terve yritys, joka pystyy suoriutumaan tulevista velvoitteista. Yritystalouden vakautuksen aikana voidaan tehdä tervehdyttämistoimia, jotka pitävät sisällään esim. toiminnan uudelleen organisointia, rahoitusjärjestelyjä, kannattavuuden tehostamista, omistus- ja yritysjärjestelyjä sekä erilaisia kehittämishankkeita.

Yritystalouden vakautuksen toimenpiteet

  • Asiantuntijan tekemä alkukartoitus
  • Velkakierteen pysäytys
  • Maksuohjelma

Alkukartoituksessa käydään läpi yrityksen nykyinen taloudellinen tilanne ja arvoideaan vakautuksen hyödyt. Tämän jälkeen aloitetaan vakautus velkakierteen pysäytyksellä. Se rauhoittaa yrityksen perintätilanteen ja turvaa normaalit toimintaedellytykset noin vuoden ajaksi. Yritystalouden vakautus suojaa irtisanomiselta yrityksen tärkeitä sopimuksia ja lupia menettelyn aikana. Ensimmäisen vuoden jälkeen vakautus jatkuu maksuohjelmalla.